Wspieramy studentów

Szkolimy
w 4 miastach

Zapisz się do grupy na Facebooku

Infolinia czynna jest:
pn.-pt.   |   9:00-15:00

Aktualności
Patronat medialny
Kryminalna Polska
Gazeta Śledcza

NASZ ZESPÓŁ

dr Andrzej Gawliński

dr Andrzej Gawliński

Dyrektor CKiMS

W swojej pracy naukowej skupia się przede wszystkim na samobójstwach oraz kryminalistycznej i sądowo-lekarskiej rekonstrukcji zdarzenia. Szczególne miejsce w jego badaniach zajmuje zagadnienie samobójczej intencji, analiza mechanizmu zgonu i sposobu zadawania obrażeń ujawnionych na zwłokach, a także problematyka doprowadzenia ofiary do samobójstwa przez osoby trzecie. Prywatnie miłośnik wyżłów.

Doktor nauk prawnych, kryminalistyk i suicydolog. Autor bloga naukowego kryminalistyczny.pl. Założyciel Wydawnictwa Kryminalistycznego wspierającego młodych naukowców. Popularyzator nauki. Autor bestsellera „Namowa lub pomoc w samobójstwie”, a także kilkudziesięciu artykułów, sprawozdań oraz recenzji naukowych z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej i prawa.

Lubiany przez studentów wykładowca akademicki.

Wiceprzewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

Publikował na łamach czasopism: „Przegląd Policyjny”, „Studia Prawnoustrojowe”, „Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland”, „Kortowski Przegląd Prawniczy”, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny”, „Studenckie Zeszyty Naukowe”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” oraz „Jurysta Magazyn Prawniczy”.

Prowadził wykłady na takich uczelniach jak:

  • Uniwersytet Gdański (Wydział Prawa i Administracji; Wydział Nauk Społecznych),
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Instytut Psychologii),
  • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni,
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (WPiA),
  • Uniwersytet Łódzki (WPiA),
  • Uniwersytet Śląski (WPiA).
mgr Monika<br />Janasik

mgr Monika
Janasik

Ekspert / Doktorantka

Obroniła pracę magisterską w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka DAAD na Uniwersytecie w Münster. W swojej pracy naukowej koncentruje się na przestępczości przeciwko wolności seksualnej.

Uczestniczka licznych konferencji naukowych, podczas których wygłosiła tak samodzielnie, jak i we współpracy z mgr Bartłomiejem Błaszczykiem referaty na temat:

– parafilii,
– karalności niektórych praktyk seksualnych,
– pornografii,
– motywacji sprawcy,
– zbrodni w mediach.

Obecnie pisze pracę doktorską na temat przestępstw przeciw wolności seksualnej pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Sygita w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Jesienią ukaże się jej artykuł pt. Trudne do wykrycia motywy sprawców zgwałcenia w czasopiśmie Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica.

mgr Bartłomiej<br />Błaszczyk

mgr Bartłomiej
Błaszczyk

Ekspert / Doktorant

Ma 27 lat, od 6 lat mieszka w Łodzi. W roku 2016 ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Aktualnie pisze rozprawę doktorską poświęconą stosowaniu badań kryminalistycznych przy wyjaśnianiu zjawisk nadprzyrodzonych pod kierunkiem prof. dra hab. Bogusława Sygita.

Uczestniczył w szeregu konferencji naukowych, gdzie wygłaszał referaty zarówno samodzielnie, jak i we współpracy naukowej z mgr Moniką Janasik. Był aktywnym członkiem działających na WPiA UŁ kół naukowych zajmujących się kryminalistyką, prawem karnym i prawem konstytucyjnym.

Obecnie pracuje jako asystent prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi. Interesuje się historią kryminalistyki, w tym przede wszystkim początkami daktyloskopii i fotografii kryminalistycznej.

Prywatnie lubi muzykę klasyczną i jazz. Kolekcjonuje radzieckie zegarki.