Ankieta sanitarna CKiMS:

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Zgodnie z art. 161 k.k. § 2. – osoba, która wie, że jest dotknięta chorobą zakaźną i świadomie naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.